ExceptionObjectError:

Hei, Ohjelma antaa seuraavan virheilmoituksen kun yritän avata kaava tiedostoa. Virhe tiedoston jäsennyksessä.

ExceptionObjectError: Virhe luodessa tai päivittäessä yksityiskohtaa ExceptionBadId: Can’t find path: , id = 1101 tag: detail in line 1273 ExceptionBadId: Can’t find path: , id = 1101 tag: detail in line 1273

Mitä voin tehdä? Tarvitsen kyseistä tiedostoa kiireisesti käyttöön.

Welcome to the Seamly forum! I’ll be using Google Translate today since I am not familiar with Finnish.

GT: Tervetuloa Seamly-foorumille! Käytän Google Translatea tänään, koska en ole perehtynyt suomeen.

If you will post the release date of your copy of Seamly, that will help the devs track down the bug.

GT: Jos julkaiset Seamly-kopiosi julkaisupäivän, se auttaa kehittäjiä jäljittämään vian.

But more to your present need, upload the .val & .vit files, & someone will see about fixing the XML, or, more likely, getting the file usable with minimal re-doing needed.

GT: Mutta enemmän nykyiseen tarpeeseesi, lataa .val- ja .vit-tiedostot, niin joku näkee XML:n korjaamisen tai todennäköisemmin tiedoston saamisen käyttökelpoiseksi ilman, että sitä tarvitsee tehdä uudelleen.

:unicorn:

1 Like

Yes… at minimum the pattern will need to loose the offending internal path.

1 Like

Like @Pneumarian said, if you upload your pattern (& measurement) file, someone will be able to fix the pattern. Also it may help with debugging, if this is indeed due to a bug. Do you recall if you intentionally deleted anything - specifically an internal path?

1 Like