Problrm z uruchomieniem praogramu

Witam , ściągnołem program , jednak nie moge go uruchomić , co robie nie tak

2 Likes

Welcome! I’m saddened to hear that Seamly2D isn’t working for you.

GT: Witamy! Smutno mi słyszeć, że Seamly2D nie działa dla Ciebie.

Which OS do you use? Windows? Linux? MacOS? That will help us figure out what is going wrong.

GT: Którego systemu operacyjnego używasz? Windows? Linux? System operacyjny Mac? To pomoże nam dowiedzieć się, co się dzieje.

Which version of the OS is also important. The devs have had some trouble getting Seamly2D to run on MacOS Big Sur. That should be fixed, but such things do happen.

GT: Która wersja systemu operacyjnego jest również ważna. Twórcy mieli problemy z uruchomieniem Seamly2D na MacOS Big Sur. To powinno zostać naprawione, ale takie rzeczy się zdarzają.

:unicorn:

2 Likes

w 10pogrubiony tekst

1 Like

witam system operacyjny to windows 10

2 Likes

Good day, @thomasniko

Niestety, Seamly2D nie może działać na Windows 10 - 32-bitowym. Sprawdź więc, czy Twoja wersja jest 32 czy 64-bitowa. Jeśli masz wersję 64-bitową, możesz spróbować pobrać i uruchomić najnowszą wersję tutaj: Release Weekly release 20210426 · FashionFreedom/Seamly2D · GitHub

Unfortunately, Seamly2D can’t run on Windows 10 - 32bit. So please check if your version is 32 or 64bit. If you have 64bit, you may try downloading and running the latest release here: Release Weekly release 20210426 · FashionFreedom/Seamly2D · GitHub

1 Like

Sort of… Seamly2D can run on Windows 32 bit… it’s just that the current Github builds are 64 bit. I’ve been using the 32 build kit in Creator… basically I’ve been too lazy to reconfigure for 64bit. :slight_smile:

qtbuild

2 Likes

On ne peut pas parler de paresse, vu tout le travail que vous abattez :slightly_smiling_face:

1 Like